REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

            
Nr.Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
12075Emertim LagjeKomuniteti i fshatrave qe u preken nga ndertimi i hidrocentralit28.02.2020jo30.07.2020Jo. banoret vendosen te ndryshonin perseri emertimin. 30.07.202003.01.2021

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

                     
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
10K6251Ndertim rruge Blloku Nr1 Maliq.24.11.2021Keshillit BashkiakKomisioni i Finances, dhe Komisioni i Sherbimeve24.12.2021MiratuarPërfunduar
K6251Ndertim Terreni Sportiv per nxenesit e Gjimnazit.24.11.2021Keshillit Bashkiak.Komisioni i finances, Dhe sherbimeve publike.24.12.2021MiratuarPërfunduar Prill 2022
11A6251Zhbllokim i Rruges qe permbytet Blloku Nr1 Maliq.24.11.2021Keshillit Bashkiak,Komisioni i Finances, Dhe komisioni i sherbimeve.24.12.2021MiratuarPërfunduar
K6251Pasurimi i Bibliotekes Shkolla e Mesme , dhe Shkolla 9-Vjecare Maliq.24.11.2021Keshillit BashkiakKomisioni i Finances.24.12.2021MiratuarPërfunduar
K6251Internet i Shpejte Per Shkollen e Mesme Maliq.24.11.2021Keshillit BashkiakKomisioni i Finances24.12.2021MiratuarPërfunduar Maj 2022
K6251Lehtesi Fiskale, per Bizneset e reja te
Grave Kryefamiljare
24.11.2021Keshillit BashkiakKomisioni i Finances24.12.2021MiratuarPërfunduar Janar 2022
K6251Perjashtim nga Tarifat Vendore, per grate Kryefamiljare24.11.2021Keshillit BashkiakKomisioni i Finances24.12.2021MiratuarPërfunduar Janar 2022
9K1212Botimi monografik " Tharja e Kenetes Maliq"23.06.2021Keshillit Bashkiak, Dr. Juridike.Komisioni i Kultures25.08.2021Keshilli Vendosi qe ta Mbeshtese kerkesen. Përfunduar02.09.2021
3K5531Vendosje memoriali -Autoritet i Dosjeve 16.10.2020Keshillit Bashkiak
Dr.Kultures
Dr.Urbanistikes
28.10.2020po. Iu la per ndjekje Dr. Urbanistikes Përfunduar 17.02.2022
2A3304Konkurence e pandershme - AR-BUS SH.P.K16.07.2020Keshilli Bashkiak
Dr. Ardhurave
Policia Bashkiake
16.07.2020poPërfunduar
4K1512Vendosje memoriali
Shoqata-Besëlidhja Gorare
15.12.2020Keshillit Bashkiak
Dr.Kultures
29.01.2021Keshilli ja la per shqyrtim Dr. Kultures Përfunduar
7K1512Shoqata Beslidhja Gorare, Tirane, Vendosje memoriali.15.02.2021Keshillit BashkiakKomisioni i Kultures22.02.2021Keshilli vendosi qe te plotesohet kerkesa.Perfunduar.15.06.2021
8K3312Mbeshtetje per materialin promovues per Vlerat e Krahines te Zbogjerise.14.06.2021Keshillit Bashkiak, edhe Dr Juridike.Komisioni i Kultures25.08.2021Keshilli vendosi qe ta mbeshtese kerkesen.Perfunduar02.09.2021
6A157Revokim Takse ndricimi nga banoret e fshatit Vlocisht NJA Libonik 14.01.2021Keshilli Bashkiak
Dr. Ardhurave
29.01.2021Propozuar ofrimi i sherbimit te ndricimit, per ndjekje Dr. Ardhurave dhe Dr. Sherbimeve Përfunduar
1K3187 Vendosje memoriali
Gora Bashkuar
13.07.2020Keshillit Bashkiak
Dr.Kultures
10.08.2020popo11.09.2020
5K133Zvendesim emri rruge nga Shoqata-Gora e Bashkuar 13.01.2021Keshillit Bashkiak29.01.2021Keshilli kerkoi me shume inforamcion per zvendesimin e emrit Përfunduar
12K1549Kërkes për përjashtimin nga taksat për invalidët 11.03.2022Këshillit Bashkiak
Dr. Të Ardhurat
Komisioni i financës 30.03.2022Miratuar në parim Përfunduar
13K1693Hapje kanali vaditës Pirg 24.03.2022Agjensia e ujitje kulimit bashkia maliq 30.03.2022MIratuar Përfunduar
14K1912Emertim ure 01.04.2022 Komision i kultures komisioni i Kultures29.04.2022drejtuar per shqyrtrimkomisionit te kultures Përfunduar
151253Rishikim kontrate 31.03.2022Dr.Juridike
Dr.Finances
Komisioni i Ekonomis 29.04.2022Deleguar Drejtorive Perkatse Përfunduar
336Kerkese per ndihme financiare15.09.2022Keshilli Bashkiak,Sektori i Sherbimit SocialKomisioni i Sherbimit Social30.09.2022Po
337Kerkese per subvencion transporti per nxenesit20.09.2022Drejtoria e FinancesKomisioni i Ekonomise dhe Finances30.09.2022Deleguar Drejtorise se Finances dhe Nenkryetares
K336/1Ndihmë financiare për Z.Jonel Dinoshi20.09.2022Sektori i Shërbimit SocialKomisoni i Finances29.09.2022PoPërfunduar28.10.2022
K5645Vend Parkimi për Institucionin e Komisariatit të Policisë01.11.2022Drejtoria JuridikeKomision e Sherbimeve30.11.2022PoPërfunduar30.11. 2022
K6012Pjesëmarrje në mbledhjen e K.B.V Maliq30.11.2022Sektori i Rekreacionit 30.11.2022PoPërfunduar
K2597Kërkesë për informacion në lidhje me ngritjen e Këshillit të Sigurisë09.05.2022Zv.Kryetare20.05.2022PoPërfunduar
K2685Vendosje e obelisku për kapedanët e Gorës13.05.2022KB dhe Kryetari i Bashkisë27.05.2022JoPërfunduarDiskutuar në Këshill dhe kthim përgjigje me celular
K6344Dhënie titulli "Qytetar Nderi"20.12.2022KB/ Komison i Kulturës Komision i Kulturës 23.12.2022PoPërfunduar119,120,121
K5923Vendosje e emrit te sheshit ne fshatin Pojan21.11.2022Sektori i KulturësKomision i Kultures31.01.2023PoPërfunduar
K6336Dhenie titull "Qytetar nderi"22.12.2022Sektori i KulturësKomisioni i KulturesPerfunduar
K6337Dhenie titull "Qytetar nderi"22.12.2022Sektori i KulturësKomisioni i KulturesPerfunduar
K367Kerkese perdokumenta te Keshillit Bashkiak30.01.2023Sektorii i RekreacionitPoPerfunduarPublikuar ne webi i Bashkise
K690Kerkese per dhenie titulli "Qytetar nderi"07.02.2023Sektori i Kultures Komisioni i KulturesPërfunduar
33K2274Kërkesë për shtimin e linjave për orare 07.04.2023Drejtoria e të Ardhurave28.04.2023PoPërfunduar
34K2803/1Kërkesë për mbështetje ndërtim banese nga bashkia19.05.2023Sektori i shërbimeve publike dhe shërbim socialKomision i Financës dhe Shërbime Publike30.06.2023PoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
35KExtKërkesë për mbështetje financiare22.05.2023Drejtorisë të FinancësKomisioni i Financës dhe Arsimit26.05.2023PoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
36KExtKërkesë për mbështetje financiare22.05.2023Drejtorisë të FinancësKomisioni i Financës dhe Arsimit26.05.2023PoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
37KExtKërkesë për mbështetje financiare22.05.2023Drejtorisë të FinancësKomisioni i Financës dhe Arsimit26.05.2023PoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
38K3735Kërkesë për informacion21.07.2023Drejtuar Këshillit të bashkisë dhe AdministratesPoProçes
39K4204Kërkesë për ndihmë financiare për familje në nevojë04.08.2023Sektori i Shërbimi SocialKomisioni i Financave dhe Shërbimit SocialProçes
40K3535Kërkesë për ndihmë financiare07.07.2023Sektori i Shërbimi SocialProçes
41K4292Kërkesë për lejë ndërtimi11.08.2023DPKZHT Bashkia MaliqProçes
42K4285Kërkesë për vënie në dispozicion materiale zgjedhore19.09.2023Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitare29.09.2023JoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
43A5660Anullim i rezultateve zgjedhore të pleqësisë, fshati Vashtëmi.24.10.2023Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitare30.10.2023JoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
44A4883Ankesë për procesin zgjedhor për kryeplakun e fshatit Desmirë19.09.2023Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitare30.10.2023PoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
45A4867Ankesë për procesin zgjedhor për kryeplakun e fshatit Sovjan18.09.2023Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitare30.10.2023JoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
46A5004Ankesë për procesin zgjedhor për kryeplakun e fshatit Podgorije25.09.2023Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitare30.10.2023JoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
47A4885Ankesë për procesin zgjedhor për kryeplakun e fshatit Kolanec19.09.2023Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitare30.10.2023JoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
48A5968Ankesë për procesin zgjedhor për kryeplakun e fshatit Popçisht23.10.2023Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitare30.10.2023JoPërfunduarPublikuar në web i Bashkisë
49K5004/2Kërkesë për vënien në dispozicion të dokumentacionit përkatës16.11.2023Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitarePoPërfunduar
50K404Kërkesë për mbështetje financiare26.01.2024Këshillit Bashkiak MaliqSektorit të shërbimeve sociale31.01.2024PoProçesPër shqyrtim
51K554Kërkesë për vënien në dispozicion të dokumentacionit përkatës02.02.2024Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitarePoProçesPër shqyrtim
52K542Kërkesë për vënien në dispozicion të dokumentacionit përkatës për kryepleqte e fshatrave të bashkisë Maliq01.02.2024Këshillit Bashkiak MaliqKomisioni i mandateve , regullores dhe strukturave komunitare12.02.2024Përfunduar
53K977Kërkesë për informacion20.02.2024Këshillit Bashkiak MaliqSektorit të shërbimeve të kujdesit shoqëror , zyra e strehimit01.03.2024PoProçesDërguar sektorit të shërbimeve të kujdesit shoqëror , zyra e strehimit
54K1000Kërkesë për vendosje busti , fshati Zerec21.02.2024Këshillit Bashkiak Maliq01.03.2024Proçes

Media