REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

            
Nr.Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
12075Emertim LagjeKomuniteti i fshatrave qe u preken nga ndertimi i hidrocentralit28.02.2020jo30.07.2020Jo. banoret vendosen te ndryshonin perseri emertimin. 30.07.202003.01.2021

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

             
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
1K3187 Vendosje memoriali
Gora Bashkuar
13.07.2020Keshillit Bashkiak
Dr.Kultures
10.08.2020popo11.09.2020
2A3304Konkurence e pandershme - AR-BUS SH.P.K16.07.2020Keshilli Bashkiak
Dr. Ardhurave
Policia Bashkiake
16.07.2020pone proçes
3K5531Vendosje memoriali -Autoritet i Dosjeve 16.10.2020Keshillit Bashkiak
Dr.Kultures
Dr.Urbanistikes
28.10.2020po. Iu la per ndjekje Dr. Urbanistikes ne proçes
4K1512Vendosje memoriali
Shoqata-Besëlidhja Gorare
15.12.2020Keshillit Bashkiak
Dr.Kultures
29.01.2021Keshilli ja la per shqyrtim Dr. Kultures ne proçes
5K133Zvendesim emri rruge nga Shoqata-Gora e Bashkuar 13.01.2021Keshillit Bashkiak29.01.2021Keshilli kerkoi me shume inforamcion per zvendesimin e emrit ne proçes
6A157Revokim Takse ndricimi nga banoret e fshatit Vlocisht NJA Libonik 14.01.2021Keshilli Bashkiak
Dr. Ardhurave
29.01.2021Propozuar ofrimi i sherbimit te ndricimit, per ndjekje Dr. Ardhurave dhe Dr. Sherbimeve ne proçes

Media